Onze particuliere tarieven

Wij hebben contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de behandelingen direct aan ons betaalt. U ziet dus meestal geen rekening van ons.
Voorwaarde is dat u voldoende (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie. In uw zorgpolis kunt u vinden hoeveel behandelingen uw verzekering op jaarbasis vergoedt. Wij kunnen u desgewenst ook daarover informeren.

Particuliere tarieven zijn van toepassing als u geen verzekering heeft afgesloten, waarin fysiotherapie wordt vergoed. Deze tarieven gelden ook, als uw maximaal aantal vergoede behandelingen op jaarbasis is overschreden.

Behandeling fysiotherapie € 33,00
Behandeling manuele therapie € 38,00
Toeslag aan huis behandeling € 10,00
Screening € 10,00
Intake en onderzoek na screening € 40,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 40,00
Niet tijdig afgezegde afspraak € 18,00
Medische rapportage € 50,00

Onder niet tijdig afgezegd verstaan wij, dat u minstens 24 uur van te voren heeft afgezegd, hetzij telefonisch, via ons antwoordapparaat of via onderstaand contactformulier of e-mail.

Tarieven FysioFitness  
1 maal per week gedurende 1 uur € 115,00 per 3 maanden
2 maal per week gedurende 1 uur € 172,50 per 3 maanden