Algemene fysiotherapie

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan op voorschrift van de huisarts zijn, een specialist of een bedrijfsarts.
Vanaf 2006 is fysiotherapie voor iedereen vrij toegankelijk geworden en kunt u zich ook zonder verwijsbrief aanmelden.

De fysiotherapeut is bij uitstek de specialist in beweging. Fysiotherapiebehandeling kan toegepast worden bij verschillende klachten, zoals bijvoorbeeld pijn, bewegingsbeperkingen en spierzwakte.
Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met andere gewrichten.
Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken, operaties of tijdens en na ziekte.
Ook kan fysiotherapie een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van klachten bij houding en bewegingen.

Binnen de fysiotherapie zijn er veel specialisaties ontwikkeld. Aan de hand van steeds nieuwe inzichten zijn voor bepaalde deelgebieden van de behandeling of voor bepaalde categorie patiënten behandelmethoden ontwikkeld.